USACOPS


 
 
 
    USACOPS | Idaho | Sheriffs | Butte County


Butte County Sheriff's Office

Sheriff


256 W Grand Ave
PO Box 130
Arco, Idaho 83213

Phone: (208)527-8553
Fax: (208)527-3916

County: Butte