USACOPS


 
 
 

Newton County Sheriff's Department

Sheriff
Donald E Hartman, Sr

304 E Seymour
Kentland, Indiana 47951
(219)474-5661

County: Newton