USACOPS


 
 
 

Ionia County Sheriff's Office

Sheriff
Dwain Dennis

133 E Adams St
lonia, Michigan 48846
(616)527-5737