USACOPS


 
 
 


Cheyenne County Sheriff's Office

Sheriff
Darrell J Johnson

1000 10th Ave
PO Box 75
Sidney, Nebraska 69162
Non-emergency: (308)254-2922

Visit Department's Homepage