USACOPS


 
 
     USACOPS | Oklahoma | Sheriffs | Ellis County


Ellis County Sheriff's Office

Sheriff
DeWayne Miller

Undersheriff
Shane Booth

PO Box 335
Arnett, Oklahoma 73832

(580)885-7377

County: Ellis