USACOPS


 
 
 


Eldorado Police Department

Chief of Police
Michael Tinney

PO Box 190
Eldorado, Oklahoma 73537
Non-emergency: (580)633-2220
Fax: (580)633-2231


E-mail the Department

ORI: 0330500

County: Jackson

Jurisdiction: Town of Eldorado, approximately 2 square miles