USACOPS


 
 
 
    USACOPS | Idaho | Sheriffs | Twin Falls County


Twin Falls County Sheriff's Office

Sheriff
Tom Carter

425 Shoshone St N
Twin Falls, Idaho 83303

(208)736-4040


Visit Department's Homepage

County: Twin Falls